فارسی (फ़ारसी / फ़ारसी)

by | जुलाई 15, 2016

] دربارهی ما

به تنهایی به هر مشاور تحلیل در خارج از جشور و یا به اصطلاح آژانس استخدام اتکا نکنید ارا انها

به منافع شما ف نر نمی ننند। بسیاری از آن ها مم ان است به دنبال رفتن حق کمیسیون از موسسات ا

دانشکاه ها و جالج های ریر معتبر و یا با رتبه پایین در ایالات متحدهااشند آنها منافع شما را برای سود

.ود نادیده می ریرند

شعار سایت ما این است: "فریب نخورید"। ما می اواهیم شما با خمان دانش و ااتلاعات مورد نیاز برای

ادامه تحصیل در ایالات متحده و موفق باشید। بنابراین فریب تبلی مات مشاوران ا هانس ها و دانشگاه ها را

.ن .ورید

: سایت ما برای شماست تا بتوانید

.به سادگی لیست موسسات و دانشگاه های معتبر با هزینه مناسب را بررسی کنید (ए)

 جستجوی اصلی را انجام داده و یزینه های مناسب را محدود درده و در اتیار شما College-USA.org)

قرار می دهد। اعتبار هر موسسه نیز به شما نشان داده می شود। در مورد چگونگی سنجش اعتبار

(.هر موسسه بیشتر بانوانید

که دارای اهمیت بالایی است االاعات "(निवेश की वापसी) د مورد" بازگشت سرمایه (B)

.سب کنید

از هزینه تحصیل در دانشهاه ج اجاره و زند ی و بورس های تحصیلی ی سیسمم حمل و نقل ، نرخ (C)

.جرم و امنیت ه به همراه تفریحات و سر رمی های موجود در دانشگاه آینیه خود آگاه شوید

با دانشجوهای بین المللی تازه از کشور وود و افرادی غه دغدغه های مشاه شما در مورد تحصیل (D)

.در ایالات متحده دارند ال شنا شوید

 داستان زندگی دانشجویان بین المللی را بشنوید و با نظرات ن ها در مورد زندگی در ایالات (E)

.متحده نا وید

 .فحه های مورد علاقه رود را "پین" نید (F)

.از جدیدترین ااربار و اعلان های رسمی مشلع شوید (G)

ما انجمنی ستیم برای تمام دانشجویان بین المللی اضر और ا افرادی د تحصیل در نده ندر در

.अयालत को डर लगता है

! به ما بپیوندید

 


शिक्षा सबसे शक्तिशाली हथियार है जिसका उपयोग आप दुनिया को बदलने के लिए कर सकते हैं। - नेल्सन मंडेला