नेपाली (नेपाली)

by | जुलाई 9, 2016


हमरो आसमा

लिखित भर्ती अग्नतम् वाक्प्रपनी अध्ययन-विदेश परामर्शदातालाई भरोसा नगर्नुहोस्तिनभने तिनीहरूको मनमा तपोको सर्वोत्तम हित न्यूं सक्छ। बरु तिनीहरू थुप्रैले गैर-सरकारी वा कम रेटिंग भएका वा गैर-अमेरिकी कलेज वा विश्वविद्यालयोंबाट कमीशन प्राप्त गेरेका हुन सक्छन। तिनिहारू आफ्नो फाईदाकोएगी तपोको लाभको बली चढौँछन।
यो साइटकोगे हाम्रो मन्त्र "मूर्ख नबनुहोस्" हो। हामी तिपाई अमेरिकामा अध्ययनकोगेगी आवश्यक पर्ने जानकारी र ज्ञानले एम्प मेउन चाहन्छौं, ताकी तिनपाली विद्यालयको विज्ञापनहरु, एजेन्टहरु वा परामर्शदाताहरुले झुक्कौने छैनन।
तिपाई हमरो वेबसाइट निम्नलिखित कुराहरुकोगेइ हो
1. न्यूनतम मूल्यमा उत्कृष्ट संस्थाहु वा गुणस्तरीय कलेजहरुको सरल र रेटेड गरिएको सूची हेर्न। (कॉलेज-USA.org ले अन्तर्राष्टीय छात्रहरूकोगेगी महत्वपूर्ण खोजहरू गर्छ र सूचीलाई छोटो बनाउँछ। हामी तपेलाई कलेजको महत्व देखौँछौं।
2. विद्यालयो रूई (लगानीको प्रतिफल) के बारे में जानन, जिन्भने कलेज शिक्षामा आफ्नो लगानीको महत्व हुन्छ।
3. कलेज शिक्षा, कोठा र बाइस, विद्वान, मनोज्ञ, यातायात, बैंकि शिक्षा, अपराध र सुरक्षा, र आफ्नो भविष्यको विद्यालयको वरिप्रि गर्नकेशन रमाईलो कुराहरूको बारेमा र मूल्य के बारे में जानकारी थाहाआउटन।
4. अमेरिकामा अध्ययनको बारेमा उस्तै चासो भएका वा तपोको देशका अतर्राष्ट्रयन विद्यार्थीहरू (सम्भावित) भेटन।
5. अमेरिकामा अध्ययन के बारे में अन्य अन्तर्राष्टीय विद्यार्थीहरू कथाहरू वा रायहरु सुन्न।
6. सन्दर्भकोएगी आफ्नो मनपर्ने वेब और नत्थि गर्न।
7. विद्यालयको नवीनतम आधिकारिक घोषणा र समाचार जानन।

हामी हाल अमेरिकामा अध्ययनरत अन्तर्राष्टीय छात्रहरू र निकट भविष्यमा यहाँ अध्ययन गर्ने योजना गर्नेहरूको लो हौं।

आउनुहोस्स हामीसॉंग सामिल हुनुहोस्स


शिक्षा सबसे शक्तिशाली हथियार है जिसका उपयोग आप दुनिया को बदलने के लिए कर सकते हैं। - नेल्सन मंडेला