ไทย (थाई)

by | जुलाई 9, 2016


เกี่ยว กับ เรา

 

อย่า ไว้ วางใจ ผู้ ให้ คำ ปรึกษา หรือ ตัวแทน รับ สมัคร ผู้ ศึกษา ต่อ ต่าง ประเทศ ราย ใด ก็ได้ เพราะ เขา เหล่า นั้น อาจ ไม่ ได้ สนใจ ประโยชน์ สูงสุด ที่ คุณ จะ ได้ รับ ใน ทาง กลับ กัน บริษัท และ ตัวแทน เหล่า นั้น อาจ ใช้ ช่อง ทาง หา ประโยชน์ เข้า ก ก การ ก กากา กากา กาวิทย กาก ก กาในาก สหรัฐฯ ก ก ก ก ราร ก, ก ก กาก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก กกกก ก ร รร กร กร กก ก ร ร ร ร ร ร รรกกกก กกกกกกกกกกกกกกกกก กกกกกก กกกกก กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกतुव्यू बल्लिवेआ के एक लंबे बाल कटवाने के लिए तैयार है। จาก สถาบัน ใด ๆ

สิ่ง ที่ เรา ย้ำ เตือน เสมอ ใน เว็บไซต์ เรา คือ "อย่า โดน หลอก" เรา ต้องการ มอบ ข้อมูล และ ความ รู้ ต่างๆ ที่ จำเป็น ใน การ เรียน ต่อ ที่ สหรัฐอเมริกา แก่ คุณ เพื่อ ให้ คุณ ไม่ ตกเป็น เหยื่อ จาก การ หลอกลวง โดย โฆษณา ของ สถาบัน การ ศึกษา ตัวแทน หรือ ผู้ ให้ คำ ปรึกษา ต่อ ต่าง ประเทศ

เว็บไซต์ ของ เรา สามารถ ช่วย คุณ ใน เรื่อง ต่อ ไป นี้

  1. รับ ทราบ ราย ชื่อ สถาบัน การ ศึกษา ที่ ได้ รับ การ ประเมิน ว่า ยอด เยี่ยม หรือ วิทยาลัย ที่ มี คุณภาพ ใน ราคา ที่ เหมาะสม กับ งบประมาณ ของ คุณ โดย เรา ได้ เรียบเรียง ข้อมูล ให้ คุณ อ่าน เข้าใจ ได้ ง่าย (เว็บไซต์ College-USA.org ค้นหา ข้อมูล สำคัญ และ ร ร ยาย ร ราก ราศึกษ ราร ร ราร ร ราร ร ราร ราร ค่าบัน กาก กาศึกษ รา ร อ่าน เพิ่มเติม ว่า เรา ประเมิน ความ คุ้ม ค่า ของ สถาบัน การ ศึกษา อย่างไร)
  • (เพิ่มเติม เรียน ถึง ROI (निवेश पर वापसी - ตอบแทน ร จารู้ ราร จ)
  • ให้ ข้อมูล ค่า ใช้ จ่าย ใน การ ศึกษา ต่อ ระดับ มหาวิทยาลัย ค่า ที่พัก ทุน การ ศึกษา แหล่ง นันทนาการ ระบบ ขนส่ง ระบบ ธนาคาร ข้อมูล อาชญากรรม และ ความ ปลอดภัย รวม ไป ถึง กิจกรรม สนุก ๆ ที่ คุณ สามารถ เข้า ร่วม ได้ ที่ สถาบัน การ ศึกษา ใน อนาคต ของ คุณ
  • พบปะ กับ ผู้ ที่ ตั้งใจ ไป ศึกษา ต่อ ต่าง ประเทศ จาก ประเทศ ของ คุณ หรือ ผู้ ที่ มี ความ สงสัย ใน การ เรียน ต่อ ที่ สหรัฐอเมริกา เหมือนกับ คุณ
  1. รับ ฟัง เรื่องราว ของ ผู้ ที่ เดินทาง ไป ศึกษา ต่อ ต่าง ประเทศ หรือ ความ คิดเห็น ของ การ เรียน ต่อ ที่ ประเทศ สหรัฐอเมริกา
  2. บันทึก เนื้อหา บล็อก ที่ คุณ ชื่น ชอบ เพื่อ ความ สะดวก ใน การ เข้าถึง ข้อมูล ใน ภายหลัง
  3. รู้ ข้อมูล ประกาศ และ ข่าวสาร ล่าสุด ของ สถาบัน การ ศึกษา

इसके अलावा

เข้า มา ร่วม เป็น ส่วน หนึ่ง กับ เรา!


शिक्षा सबसे शक्तिशाली हथियार है जिसका उपयोग आप दुनिया को बदलने के लिए कर सकते हैं। - नेल्सन मंडेला