Tiếng Việt (वियतनामी)

by | जुलाई 9, 2016

वा चोंग ताई

Khi tìm hiểu thông tin về các trường cao ẳng hay ại học, bạn không nên chỉ phụ thuộc vào những gợi ý cáa ý ý v v ạ ạ ạ ạ ạ ý ý . हांग नंगी ट्रोंग से हं हन न्होंग खोन तिआन बि डिंग व हो हो हंग तं नहंग ट्रिंग i hc, काओ ng "खिंग c टिन सी" " न्होंग न्हान विं नी ची बिस्ट न लिइच कुआ ह मि खोंग ह क्वान ताम उन टोंग लाई सीका सीएसी बान।

फ़ोंग चाम चा चोंग ताई खी लूप रा ट्रांग नी ली "Đừng Bị Lừa।" Chung tôi muốn đem ếem ến cho các bạn nhông thông tin và kiến ​​thứn thiết vi vic học tập tại mỹ ể ể ể ể ể ể ể ể ể ể ể kh ả ả ả

ट्रांग वेब को चोंग ताई सी जिप बान:

  1. một danh sach giản lc, can nhắc kĩ càng về các cơ sở o tạo xuất sắc nhất những trường i hc, cao ng mchất। । थूक चोंग ताई सी डोंग सान गिया चिट लैंग कुआ कैक ट्रॉन्ग।)
  2. हिउ वे टु ल रोई कोआ ट्रिंग (तु लि लि नहुन ट्रन ऊ तु) बई बान कैन फान oan được việc học i hc hay cao ng sẽ giúp bạn ban kiếm
  3. ह्ं ह्न्हंग थोंग टिन व कैक ची फी चो विक् हच i hc, चोंग होन न्ही ची फी n एंड ở, हच बिंग, होट ng गिảी ट्री, फिंग तिन थिं िनंग , वे नहंग त्रि नघिम थ वी बान सीओ थू को खी हच तोप ताई ट्रांग।
  4. गप ग न्हिंग सिंह विं क्वेक टु (टंग लाई) न ते चिन क्वैक गिया कोआ बान, होक नहंग बान ट्र को कोंग मि क्वान तम व डू हच ती बी म ।
  5. जियाओ लू व चिया सी नहंग काउ चुयं होक किन कुआ कैक सिंह विं क्वूक टु वे विविक हच तोप ती मो।
  6. a ra những ट्रांग वेब थाम खो फी हप चो बान।
  7. कॉप न्हुत न्होंग थोंग बाओ, थोंग टिन चिन थूक मि न्होत तो फिया कैक ट्रिंग।

मोत कोंग चुंग कुआ न्हिंग सिंह विं क्विन टु हिएन दंग हच तोप तेई म वी कूआ नहंग बान ट्र को होली बो डू हच टप टि म ट्रोंग टॉन्ग।

होय थाम जिया कोंग चोंग ताई!


शिक्षा सबसे शक्तिशाली हथियार है जिसका उपयोग आप दुनिया को बदलने के लिए कर सकते हैं। - नेल्सन मंडेला